ราชภัฏโคราช จับมือ รร.สุรธรรมพิทักษ์ ประสานพลัง MOU เร่งปฏิรูปการเรียนการสอน


ราชภัฏโคราช จับมือ รร.สุรธรรมพิทักษ์
ประสานพลัง MOU เร่งปฏิรูปการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ “การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภักดีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งทั้งสองสถาบันมีเจตนารมณ์ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน คือ สนับสนุนและประสานความร่วมมือในการปฏิรูปการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรัพยากร สถานที่ เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รวมถึงทั้งสองสถาบันร่วมกันพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งมหาวิทยาลัยให้คำปรึกษาและบริการวิชาการ เกี่ยวกับการบริหารและปรับปรุงหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดสรรที่นั่งในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษา ที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *