รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการรับสมัครสอบแช่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จำนวน 10 อัตรา โดยจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน จำนวน 10 อัตรา นักวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา นักวิชาการศึกษา จำนวน 3 อัตรา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครไปรษณีย์ 5-16 สิงหาคม 2562 รับสมัครด้วยตนเอง 19-23 สิงหาคม 2562 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrru.ac.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือ http://vpress.nrru.ac.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน สอบถามเพิ่มเติมที่ กองบริหารงานบุคคล อาคาร 9 ชั้น 5 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9521

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *