คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับพัดบาลีศึกษาและใบประกาศนียบัตรบาลีศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับพัดบาลีศึกษาและใบประกาศนียบัตรบาลีศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดปากน้ำ กรุงเทพฯ


วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ แม่กองบาลีสนามหลวง จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น ฉลองปริญญาบัตร – พัดเปรียญ เปรียญธรรม ๙ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ๒๕๖๒ พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานสงฆ์  โดยในกิจกรรมดังกล่าวนี้ นายชินวัชร นิลเนตร อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้เข้ารับพัดบาลีศึกษาประโยค ๓ พร้อมด้วยนางสาวกัญญาณัฐ อุดมดัน นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สอบผ่านบาลีศึกษาประโยค ๑-๒ ได้เข้ารับใบประกาศนียบัตร บาลีศึกษาประโยค ๑-๒ ในนามสำนักศาสนศึกษาวัดสะแก (พระอารามหลวง) จังหวัดนครราชสีมา
ในโอกาสนี้ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สามารถสอบผ่านบาลีศึกษาและได้รับพัดบาลีศึกษาและใบประกาศนียบัตรดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง

          

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *