อาจารย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ NRRU Spark


กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ NRRU Spark ณ อาคาร 27 ห้อง 27.01.01 ในรายวิชา พลเมืองที่เข้มแข็ง Active Citizen รหัสวิชา 062102 โดยอาจารย์มานิตย์ อรรคชาติ ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1 จำนวน 34 คนเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนได้รับความสนใจและสามารถติดตามกิจกรรมการทำงานของนักศึกษาได้อย่าง เป็นรูปธรรมโดยเช็คระบบผ่านเว็บ https://gmc.brightspace.com ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วม จำนวน 34 คน โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 33 กิจกรรม 9 โมดูล รวม 8 บท 1 บทพิเศษ มีผู้ที่ทำครบ 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 31 คน ซึ่งถือเป็นการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 สำหรับการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่รอบด้าน ทั้งทักษะการใช้ชีวิตที่ดี ทักษะการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะด้านเทคโนโลยีด้วยวิธีการพัฒนาสู่ในรูปแบบสมัยใหม่ โดยใช้ LMS ของบริษัท total learner’success จากประเทศสิงคโปร์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ชั้นเรียนทั้งในระบบออนไลน์และและห้องเรียนปกติ

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *