เชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยหนึ่งในกิจกรรมนั้นคือการตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา จึงเชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดการแข่งขันดังนี้

 1. ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมแข่งขัน
 2. นักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเป็นผู้กำลังเรียนอยู่ในระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินช่วงชั้นละ 2 ทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน
 3. การแข่งขันจะกำหนดเอาทีมที่ได้คะแนนสูงสุดและทำแบบทดสอบเร็วที่สุดเป็นทีมชนะเลิศ
 4. การแข่งขันใช้ระบบแข่งขันผ่าน Applications Quizizz สามารถดาวน์โหลด และศึกษาวิธีการใช้งานได้จากเวปไซต์ https://quizizz.com (นักเรียนจะต้องมีโทรศัพท์มือถือที่โหลดแอพและอินเตอร์เน็ตในการร่วมกิจกรรม)
 5. ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ หนึ่งข้อต้องตอบภายในเวลา 30 วินาที ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในการแข่งขัน มีดังนี้

1. หลักพุทธธรรม 60%  2. ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  20% 3. ความรู้ทั่วไป 20 %

 1. โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าการร่วมแข่งขันต้องนำสำบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมรับสำเนาถูกต้อง (ให้ขีดคร่อมระบุการเข้าร่วมการแข่งขัน) ส่งกรรมการกำกับการแข่งขันในวันแข่ง
 2. รายละเอียดการแข่งขัน วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น. สถานที่ ห้องเรียน 36.03.09 อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 3
 3. โรงเรียนที่ส่งนักเรียนสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://gg.gg/e8rz2

หรือแสกน qr-code
ดาวโหลดหนังสือเชิญและใบสมัคร และกำหนดการ คลิ๊กที่นี้

 1. รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขัน
 2. ช่วงชั้นที่ 3 คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 ถึง ม.3) จำนวนเงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 3. รางวัลชนะเลิศ   1,500           บาท
 4. รางวัลรองชนะเลิศดับดับที่ 1 1,100 บาท
 5. รางวัลรองชนะเลิศดับดับที่ 2    800           บาท
 6. รางวัลชมเชย 4 รางวัล ๆ ละ 400           บาท
 7. ช่วงชั้นที่ 4 ได้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 ถึง ม. 6) จำนวนเงินรางวัล 5,000 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 8. รางวัลชนะเลิศ             1,500           บาท
 9. รางวัลรองชนะเลิศดับดับที่ 1 1,100 บาท
 10. รางวัลรองชนะเลิศดับดับที่ 2    800           บาท
 11. รางวัลชมเชย 4 รางวัล ๆ ละ 400           บาท

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร: 044-009009 ต่อ 3662 หรือ 09-8113-5814, 08-9761-8996
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buddhiststudies-nrru.net
ติดตามข้อมูลข่าวสารทางเฟซบุ๊ก FB/BuddhistStudiesKorat

Reviews

 • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )

Supervisor จิตอาสา กล้าทำดี จากพี่สู่น้อง 

Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *